SẢN PHẨM UY TÍN

Để đảm bảo với khách hàng rằng tất cả sản phẩm ở cửa hàng GOLDVIET đều được mạ vàng 24K

Dưới đây là các báo cáo kết quả thử nghiệm mạ vàng 24K của các mẫu sản phẩm tranh, tượng.